Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο με ‘αφόρητους’ περιορισμούς, όπου οι επαγγελματίες εκ-τίθενται σε ιδιαίτερα στρεσογόνες συνθήκες λόγω της συσσωρευμένης οδύνης και ανασφάλειας… ένας έμπρακτος απόηχος που προσανατολίζει στο ‘Προσφυγικό Αλλιώς’…

 

Η αντιγραφή απαγορεύεται !