Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Στα ευρύτερα πλαίσια εργασίας, θεραπευτικά ή μη, η προσδοκώμενη ‘αποτελεσματικότητα’, συνδεόμενη, συχνά, με την αξιολόγηση και τον έλεγχο, αντιπαλεύεται τη δημιουργικότητα και την αυτοοργάνωση των οικογενειών, των επαγγελματιών και των συστημάτων. Η εκθετική αύξηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και η εγκατάλειψη των θέσεων εργασίας, παρά την εργασιακή επισφάλεια, συνιστούν μάρτυρες αυτής της κατάστασης.

Σε ένα υπαρξιακό φάσμα μοναξιάς το οποίο συνεχώς διογκώνεται σε μια κοινωνική πραγματικότητα εξαιρετικά περιοριστική όπου η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η ψυχική οδύνη και το απρόβλεπτο δεσπόζουν, αναζητάμε καταφύγιο σε συστημικές αναφορές και δεξιότητες ‘περιφρονώντας’ όμως αυτό που βιώνουμε ως επαγγελματίες στα συστήματα στα οποία συμμετέχουμε. Η ενασχόληση με το βίωμα μας δεν ισοδυναμεί μονοδιάστατα με την συναισθηματική αποφόρτιση μιας εμπειρίας αλλά κυρίως με τις δυνατότητες  αξιοποίησης των αναδυόμενων συνθέσεων στην αλληλεπίδραση των συστημάτων.

Οι προτεινόμενες εποπτικές συζητήσεις προσκαλούν τους συστημικούς θεραπευτές, όποια κι αν είναι η συστημική διαδρομή τους, να διερευνήσουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από την ‘παρούσα στιγμή’ της συνάντησης με τους συνομηλιτές τους και να χρησιμοποιήσουν τον πιο πολύτιμο σύμμαχό τους: τον εαυτό τους.

Οι αυτοαναφορικές διεργασίες καλλιεργούν και προσφέρουν, παραδόξως, αυξημένη αυτονομία αφού ο/η θεραπευτής/ρια καλείται να αναγνωρίζει αυτό που τον/την συγκινεί, αποκτά επίγνωση των -ορατών και αόρατων- συστημάτων με τα οποία το συναίσθημά του/της είναι αλληλένδετο, ακούει τους εσωτερικούς διαλόγους που αναπτύσσονται και μπορεί να χρησιμοποιεί τον εαυτό του/της ως φορέα αλλαγής. Ειδικότερα, σε αυτούς τους καιρούς που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας  καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ατομικό και συλλογικό πόνο, είναι απαραίτητο να ξαναζωντανέψουμε τους χώρους στους οποίους εργαζόμαστε περπατώντας σε αναστοχαστικά μονοπάτια που οδηγούν στην επάρκεια και τη δημιουργία!

Oι ομάδες αυτές μπορούν να φιλοξενήσουν επίσης επαγγελματίες που θέλουν να ανακαλύψουν τη δυνατότητα να δουλεύεις ψυχοκοινωνικά ή θεραπευτικά έχοντας ως αφετηρία το βίωμά σου.

Οι εποπτικές συζητήσεις θα πραγματοποιούνται μια Τετάρτη απόγευμα τον μήνα 5.30-8.30μμ.

Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2023

Συντονίστρια: Έλενα Καρκαζή

Η αντιγραφή απαγορεύεται !