Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Ατομική συστημική ψυχοθεραπεία

 • Nευροεπιστήμες
 • θεωρία συναισθηματικού δεσμού και συστημική ψυχοθεραπεία

 

Συναίσθημα και συνηχήσεις

 • θεραπευτής, πελάτης, ίδρυμα/oργανισμός
 • Ζευγάρι – Mετάβαση προς τη γονεικότητα
 • Νέες μορφές οικογένειας
 • Tραύμα, Οικογένεια και Ανθεκτικότητα
 • Αναπηρία, Άνοια : Οικογένειες, Επαγγελματίες, Ιδρύματα

 

Σχολείο

 • ενδο-συστημική και δια-συστημική διάσταση των προβλημάτων
 • Διαδικασίες συν-κατασκευής εντος του σχολικού πλαισίου
 • Κατασκευή της γνώσης

 

Παραβατικότητα

 • Το παράδοξο της ‘Επιβεβλημένης βοήθειας
 • Οικογενειακή συστημική πραγματογνωμοσύνη και δικαστικό πλαίσιο
 • Θεσμικό περιβάλλον – Ευρύτερα συστήματα και συστημικές παρεμβάσεις
 • Πρακτικές δικτύoυ

Η αντιγραφή απαγορεύεται !