Κλινικά πεδία και έρευνα

Κλινικά πεδία και έρευνα

Ατομική συστημική ψυχοθεραπεία
Nευροεπιστήμες, θεωρία συναισθηματικού δεσμού και συστημική ψυχοθεραπεία
Συναίσθημα και συνηχήσεις : θεραπευτής, πελάτης, ίδρυμα/oργανισμός
Ζευγάρι – Mετάβαση προς τη γονεικότητα
Νέες μορφές οικογένειας
Tραύμα, Οικογένεια και Ανθεκτικότητα
Αναπηρία, Άνοια : Οικογένειες, Επαγγελματίες, Ιδρύματα
Σχολείο :
• ενδο-συστημική και δια-συστημική διάσταση των προβλημάτων
• Διαδικασίες συν-κατασκευής εντος του σχολικού πλαισίου
• Κατασκευή της γνώσης
Παραβατικότητα : Το παράδοξο της ‘Επιβεβλημένης βοήθειας’
Οικογενειακή συστημική πραγματογνωμοσύνη και δικαστικό πλαίσιο
Θεσμικό περιβάλλον – Ευρύτερα συστήματα και συστημικές παρεμβάσεις
Πρακτικές δικτύoυ