Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

To Iνστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη δημιουργία και λειτουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Συστημικοί Αντικατοπτρισμοί”

Με γνώμονα την αξία της γνώσης που συνδέει, η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη. Ο κάθε αναγνώστης/τρια μπορεί να περιηγηθεί σε αυτό το συστημικό μωσαϊκό, πλούσιο σε φωνές και ιδέες ανθρώπων, που συνιστούν μέρος μιας παγκόσμιας  επιστημονικής κοινότητας. 

Η βιβλιοθήκη θα ‘γεμίζει τα ράφια της’ σταδιακά με συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, μεταφράσεις βιβλίων και άρθρων που δρομολογήθηκαν αναδεικνύοντας το αξιόλογο έργο και την πολύχρονη πορεία συναδέλφων από διαφορετικές ηπείρους. Συγχρόνως, θα αναρτάται και πρωτότυπη ελληνική αρθρογραφία από συστημικούς οικογενειακούς θεραπευτές. 

Καθένας/καθεμία από τους φιλοξενούμενούς μας έχει συντελέσει και συμβάλλει σε μια πολυφωνική συστημική προοπτική, όπου ευρηματικότητα και πολυπλοκότητα διασταυρώνονται, διαπλέκονται και διασυνδέονται, δημιουργώντας ενδιαφέροντα μονοπάτια για να περιδιαβεί ο αναγνώστης, και,  ίσως, να κατασκευάσει στη συνέχεια τις δικές του διαδρομές… 

Kαλώς να έρθετε στην αγαπημένη μας βιβλιοθήκη ! 

Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο απαιτείται εγγραφή στον ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. 

Οι εγγεγραμμένοι/ες, εάν επιθυμούν να ενημερώνονται για τις νέες αναρτήσεις της βιβλιοθήκης, καλούνται να εγγραφούν στην λίστα του newsletter. 

The Institute of Systemic Approach & Family Therapy is pleased to announce the launch of our digital library 

Systemic Reflections”

Cherishing the value of connecting knowledge, access to the library is free. Every reader can browse this systemic mosaic, rich in the voices and ideas of people who are part of a global scientific community.

The library will gradually ‘fill its shelves’ with conducted interviews as well as translations of books and articles highlighting the remarkable work and long career of colleagues from different continents. At the same time, original Greek articles by systemic family therapists will also be posted.

Each of our guests has contributed and continues to contribute to a polyphonic systems perspective, where ingenuity and complexity intersect, intertwine and interconnect, creating interesting paths for the reader to wander, and, perhaps, then construct their own paths… 

Welcome to our beloved library !

If you wish to access the content of the digital library, please, register on this website.

Under no circumstances will your data be disclosed to third parties, nor will it be used for advertising purposes.

If you are a registered user and  wish to be informed about new library posts, you are invited to subscribe to the newsletter list at the bottom of the website.

Η αντιγραφή απαγορεύεται !