Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

  • Διερευνώντας την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συστημάτων μέσω των συγκινήσεων
  • Συστήματα μακράν της ισορροπίας, Θεωρία του χάους, Αυτο-οργάνωση
  • Ψυχική Ανθεκτικότητα (resilience) και κοινωνική πραγματικότητα
  • Η ‘μορφή’ και η ‘ουσία’ των συστημικών παρεμβάσεων : επαγγελματικά ηθικά ζητήματα σε καιρούς ανασφάλειας και οδύνης

Η αντιγραφή απαγορεύεται !