Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

fixed1Τώρα αλλάζω τη ζωή μου με τις πράξεις μου.
Είναι μια επιλογή που μου ανήκει.

R. Corrier

Στο παρελθόν τα οικογενειακά και κοινωνικά συστήματα φαίνονταν λιγότερο σύνθετα με την έννοια ότι η θέση, ο ρόλος, η λειτουργία του καθενός ήταν αρκετά στέρεα προκαθορισμένα και σταθερά μέσα στο χρόνο. Η ποικιλία των οικογενειακών και κοινωνικών επιλογών, οι διαδρομές των ανθρώπων ήταν περιορισμένες, ο αριθμός των οργανισμών με τους οποίους ένα άτομο ή μια οικογένεια σχετιζόταν ήταν επίσης περιορισμένος. Γνωρίζουμε καλά πια ότι αυτό το τοπίο άλλαξε μέσα σε λίγες δεκαετίες : μετακινήσεις, διαδίκτυο, παγκοσμιοποίηση ‘εκτόξευσαν’ τον άνθρωπο σε κόσμους απίστευτης πολυπλοκότητας.

Οι ταραχώδεις εποχές που βιώνουμε και οι ιδιαίτερες οικονομικο-κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που διαμορφώνονται θέτουν επιπλέον επιτακτικά ερωτήματα. Πώς άραγε μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες υπαρξιακές προκλήσεις ενός κόσμου που μετασχηματίζεται; Η χρήση των ίδιων απαντήσεων, με μια επαναληπτική μορφή, μπροστά σε νέα και σύνθετα προβλήματα μπορεί να περιπλέξει την καθημερινότητα μας και να μην μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στην πολυπλοκότητα των καταστάσεων που διαμορφώνονται.

Στην ευρεία κοινότητα στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε έχουμε αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες συναντούν τα ερωτήματα, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες συλλόγων, ομάδων εθελοντών και κινήσεων πολιτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργασίες που αφορούν στα παρακάτω ζητήματα:

  • σχέσεις γονιών και παιδιών
  • εξέλιξη των δεσμών στο ζευγάρι
  • έφηβοι και ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς
  • χρήση ουσιών
  • κακοποίηση και παραμέληση παιδιών
  • βία γυναικών
  • εμπόριο διακίνησης ανθρώπων (human trafficking)
  • εγκυμοσύνη/φυσικός τοκετός και σεβασμός στις προσωπικές επιλογές…

Κύριο μέλημα μας, λοιπόν, στις συνεργασίες αυτές δεν είναι η μονόπλευρη ενημέρωση, ούτε η καθοδήγηση αλλά η δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής, μοιράσματος σκέψεων, ιδεών, αντιλήψεων, διερεύνησης των οπτικών και των συνεπειών τους σε σχέση με το θέμα που απασχολεί τους ενδιαφερόμενους. Πιστεύοντας στις δυνατότητες αυτο-οργάνωσης των ανθρώπινων συστημάτων, επιδίωξή μας, και φιλοδοξία μας, είναι να συμβάλλουμε στο να διευρυνθεί το πεδίο τoυ δυνατού για τον κάθε συμμετέχοντα σε σχέση με αυτό που τον απασχολεί, τον προβληματίζει ή τον κινητοποιεί…

Με αφετηρία την πεποίθηση ότι οι αλληλεπιδράσεις με την κοινότητα στην οποία ανήκουμε κι εμείς μπορούν να οδηγήσουν σε ένα διάλογο αμοιβαία εποικοδομητικό, το κέντρο μας είναι ανοιχτό σε προτάσεις συνεργασίας, σε επεξεργασία κοινών σχεδίων και δράσεων.

Η αντιγραφή απαγορεύεται !