Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Απευθύνεται σε άτομα, ομάδες και φορείς.

Είναι το πλαίσιο το οποίο προσφέρει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο όπου οι επαγγελματίες μπορούν να εκφράσουν και να επεξεργαστούν ερωτήματα, προβληματισμούς ή ανησυχίες που προκύπτουν μέσα από την καθημερινή τους πρακτική.

Στόχος της εποπτείας είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες (συμβούλους και θεραπευτές) να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους για δράση, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και να προωθήσουν το συμβουλευτικό ή θεραπευτικό έργο του οποίου έχουν την ευθύνη.

Κατά αυτό τον τρόπο η εποπτεία συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματία και στην αίσθηση επαγγελματικής ικανοποίησης.

Η εποπτεία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που εργάζονται σε θεραπευτικό πλαίσιο και υποδέχονται άτομα ή οικογένειες οι οποίες είναι “ελεύθερες” να αποδεχτούν την πρόταση θεραπείας όσο και σε επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια “επιβεβλημένης βοήθειας” (δικαστικό πλαίσιο, ίδρυμα κλειστής περίθαλψης κλπ.) αλλά χρησιμοποιούν τη συστημική προσέγγιση.

Η εποπτεία απευθύνεται επίσης σε υπεύθυνους φορέων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο ρόλος και η θέση τους στο συγκεκριμένο φορέα ή βρίσκονται σε αβεβαιότητα σχετικά με την αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων, κρίσιμων καταστάσεων.

Η εποπτεία μπορεί να γίνει ατομικά με την επόπτρια ή σε ομάδες εποπτείας που προσφέρονται από την επόπτρια.

Οι ομάδες εποπτείας μπορούν να γίνουν επίσης και στο χώρο στον οποίο εργάζεται το προσωπικό μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Οι ομάδες εποπτείας μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα γόνιμες για όλους τους εμπλεκόμενους γιατί διευρύνουν το πεδίο των δυνατοτήτων για εξέλιξη, επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αντλήσουν από τα αποθέματα τους και αποτρέπουν τον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out).

Η αντιγραφή απαγορεύεται !