Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

fixed3

Απευθύνεται σε οικογένειες και αφορά σε προβλήματα που έχουν σχέση με τον κύκλο ζωής μιας οικογένειας ή σε ειδικότερα προβλήματα που μπορεί να πάρουν ψυχοκοινωνική διάσταση όπως θάνατος ενός μέλους, χρόνια σωματική ασθένεια, ύπαρξη μέσα στο σπίτι υπερήλικα, ατόμου με ειδικές ανάγκες…

Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες και φορείς (προνοιακούς, κλινικούς, επιστημονικούς, επιχειρησιακούς) οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατικές περιόδους της εξελικτικής τους πορείας ή σε κρίση και έχουν πολλαπλά ερωτήματα.

Ο στόχος είναι ο προσανατολισμός και η ενίσχυση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η αντιγραφή απαγορεύεται !