Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Οι οικογένειες περιλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται μια ιστορία και ένα μέλλον. Ταυτόχρονα, η οικογένεια είναι ένα σύνολο, μια ολότητα, ένα σύστημα το οποίο μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο.

Η πορεία της οικογένειας στη νέα φάση κύκλου ζωής που σηματοδοτείται με τη μετάβαση των γονιών στην Τρίτη Ηλικία μπορεί να σημαδευθεί από απροσδόκητα γεγονότα όπως η εμφάνιση μιας ασθένειας ή νευροεκφυλιστικών διαταραχών (άνοια).


Σε αυτό το πλαίσιο ψυχικής οδύνης, με ένα σύντροφο ή με ένα γονιό που αλλάζει, που δεν έχει ίσως πια τις ίδιες ικανότητες και δυνατότητες, τόσο ο σύντροφος όσο και τα παιδιά αιφνιδιάζονται με τα νέα δεδομένα αλλά, αναπόφευκτα, καλούνται να ανταποκριθούν στις αλλαγές αυτές και να επαναξιολογήσουν τους δικούς τους στόχους και προτεραιότητες.

Στο σεμινάριο αυτό που θα διεξαχθεί με αλληλεπιδραστικό και βιωματικό τρόπο θα μας απασχολήσουν

  • οι νέες δυναμικές που αναπτύσσονται μέσω των αλλαγών και πλήττουν
    • το σύστημα του ηλικιωμένου ζευγαριού
    • το σύστημα/τα των ενήλικων παιδιών
  • η αυθόρμητη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος : ασθενής/περιθαλπόμενος – περιθάλποντας και οι συνέπειές του
  • η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην οικογένεια και τους επαγγελματίες που την υποδέχονται

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες που συνοδεύουν αυτές τις οικογένειες

  • να αξιολογήσουν τη ‘στιγμή της κρίσης’ δεδομένου ότι τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή μιας νέας οργάνωσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής είναι ήδη παρόντα
  • να αντιμετωπίσουν την κρίση που δημιουργείται με την εμφάνιση της ασθένειας ως μια ‘πρό(σ)κληση’ για εξέλιξη και αλλαγή
  • να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της οικογένειας ενεργοποιώντας την ικανότητα που έχει κάθε οικογένεια να μεταβάλλεται και ταυτόχρονα να διαφυλάσσει τη συνέχειά της.

 

Συντονίστρια :
Έλενα Καρκαζή,
Κλινική ψυχολόγος, Οικογενειακή θεραπεύτρια
Συστημική επόπτρια & εκπαιδεύτρια

Η αντιγραφή απαγορεύεται !