Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Το Ινστιτούτο ανακοινώνει θεματικά σεμινάρια που έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη χρησιμότητα του συστημικού μοντέλου σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην εξελικτική πορεία της ζωής μας.

Η Μετάβαση στην ‘Τρίτη Ηλικία’ – Ασθένεια, Άνοια και Οικογένεια : κρίση και εξέλιξη

Εσύ, εγώ … και το ζευγάρι μας

Η αντιγραφή απαγορεύεται !