Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Οι οικογένειες που διαγράφουν μια μεταναστευτική πορεία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα μεγάλο φάσμα αλλαγών και επαναπροσδιορισμών. Επιπλέον, η μεταναστευτική διαδρομή και οι καταστάσεις εξορίας συχνά αποτελούν τραυματικές εμπειρίες. Η μετανάστευση μπορεί να προκαλέσει ρήξεις του πολιτισμικού ψυχικού περιβλήματος και να παρουσιαστούν ενδοψυχικά και οικογενειακά προβλήματα. 

Οι επαγγελματίες που υποδέχονται και συνοδεύουν τις οικογένειες αυτές καλούνται να έχουν ένα διαφορετικό βλέμμα. Με αφετηρία την εθνοκλινική και τη συστημική προσέγγιση θα δούμε πώς μπορούμε εγκαθιδρύσουμε μια σχέση βοήθειας και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο θεραπευτικής παρέμβασης έτσι ώστε να διευρύνουμε το πεδίο του δυνατού για τις οικογένειες.
Οι πληροφορίες διοργάνωσης της Ημερίδας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η αντιγραφή απαγορεύεται !