Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Το παρόν και το μέλλον είναι επιβαρυμένα από εντάσεις και αβεβαιότητα. Η εποχή μας παράγει πολυάριθμους ηθικούς διαχωρισμούς και ρήξεις στη σχέση ατόμου-κοινωνίας.

Ο Edgar Morin, Γάλλος φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και στοχαστής της πολυπλοκότητας έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για το διεπιστημονικό του έργο που αντιτίθεται στον κατακερματισμό της γνώσης. Προκαλώντας τις υπάρχουσες ταξινομήσεις, με το εξάτομο σύγγραμά του Η Μέθοδος επεξεργάζεται μια μεθοδολογία η οποία συνδέει τις γνώσεις και ταυτόχρονα μετασχηματίζει την σκέψη.

O Morin, προσφέρει μια εναλλακτική : τον ζωντανό δεσμό ανάμεσα στο ‘καλώς σκέπτεσθαι’ και στο ‘καλώς ενεργείν’. Το καλώς σκέπτεσθαι συνδέει, καταργεί τα στεγανά, αναγνωρίζει την ανθρώπινη πολυπλοκότητα. Η ίδια η πολύπλοκη σκέψη τροφοδοτεί την ηθική. Συνδέοντας τις γνώσεις, προσανατολίζει στη διασύνδεση των ανθρώπων. Η αρχή του μη-διαχωρισμού προσανατολίζει στην αλληλεγγύη.

Η πολύπλοκη σκέψη όμως εμπεριέχει και την ανάγκη της αυτό-γνώσης, της αυτό-κριτικής ως αντίδοτο στη φυσική τάση της αυτό-δικαιολόγησης. Μας καλεί περισσότερο να διαλεγόμαστε με τις ιδέες μας και να ζούμε μαζί τους παρά να τις αφήνουμε να μας κατοικούν.

Ο Morin μπροστά στη νέα βαρβαρότητα της ανθρωπότητας υποστηρίζει στα τελευταία του βιβλία την ανάπτυξη μιας πλανητικής ηθικής, μέσα από τη σύζευξη μυριάδων μεταρρυθμιστικών οδών, θεωρώντας ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ιδέα του Lessing ότι η ανθρωπότητα μπορεί να βελτιωθεί χωρίς ωστόσο να πιστέψουμε ότι θα βελτιωθεί απαραίτητα. Επικαλείται μια πολιτική του ανθρώπου, διασαφηνίζοντας ότι τίποτε δεν έχει κερδηθεί, ούτε έχει χαθεί εκ των προτέρων, βρισκόμαστε σε μια ‘αβέβαιη περιπέτεια’. Συγχρόνως, διατηρεί τη βιωμένη πίστη του στο απίθανο.

Η αντιγραφή απαγορεύεται !