Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

 

Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie CEDEP

για μια νέα ηθική της ψυχιατρικής
pour une nouvelle éthique de la psychiatrie

XXVIIο Σεμινάριο 25, 26 και 27 Μαίου 2017
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΑΣΥΛΟ
και ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΥΛΟΥ

«Καταφύγιο» σύμφωνα με τον ορισμό πού δίνει το γαλλικό λεξικό ROBERT, είναι ένας τόπος όπου αποσύρεται κανείς για να γλιτώσει από έναν κίνδυνο, μια αντιξοότητα, για να βρει ασφάλεια. Τα συνώνυμα που δίνει το λεξικό είναι : καταφυγή, άσυλο, φιλοξενία, απάγγειο.
Η φιλοξενία, αποτελεί τη βάση κάθε σχέσης, είτε προς τους άλλους είτε προς τον εαυτό μας, τη βάση κάθε διαδικασίας εξυποκειμενισμού, σε επίπεδο ατομικό ή συλλογικό μέσα σε μια κοινωνία. Κατά τον ίδιο τρόπο, το να υπάρχουν και να διατίθενται καταφύγια σε μια κοινωνία, είναι μια θεμελιακή, οντολογική ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου μας θα θέλαμε όλα αυτά τα θέματα να τα αναφέρουμε και να αναπτύξουμε τον ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα τους σε κλινικό και πολιτικό επίπεδο.

Η Έλενα Καρκαζή, κλινική ψυχολόγος, συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια θα συντονίσει τις εργασίες της συνεδρίασης με θέμα ‘Καταφύγια‘.

Ελεύθερη είσοδος για τους Έλληνες συμμετέχοντες.

Programme_CEDEP_2017_Thessalonique

Η αντιγραφή απαγορεύεται !