Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

To Iνστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας προσφέρει ένα νέο μονοετή εκπαιδευτικό κύκλο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ένα 3ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία και  επιθυμούν να αποκτήσουν την επάρκεια μιας 4ετούς  εκπαίδευσης.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 300 ώρες αφιερωμένες στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, στην κλινική κατάρτιση (άμεση και έμμεση εποπτεία) και στην προσωπική ανάπτυξη.

Το Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την Ευρωπαική Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και έχει πιστοποιηθεί ως πλήρες μέλος του Επιμελητήριου Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων (Full Member of EFTA-TIC).

Περισότερες πληροφορίες : 2310 903035 – 6971828417

Η αντιγραφή απαγορεύεται !