Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι εκπαιδευόμενοι και οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου επωφελήθηκαν απο την παρουσίαση και εφαρμογή καινοτόμων συστημικών τρόπων δουλειάς συνεργατών μας από την διευρυμένη συστημική κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης, ο ψυχίατρος Αlain Chabert, γάλλος συστημικός οικογενειακός θεραπευτής, εκπαιδευτής, επόπτης, υπεύθυνος του ESA EcoSystèmeAssociation, αφιέρωσε την παρέμβασή του σε πρωτότυπες αναλογικές τεχνικές : τα ‘κυμαινόμενα αντικείμενα’ .
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και  να οικειοποιηθούν κάποια από αυτά τα αναλογικά εργαλεία  όπως ‘ο συστημικός αρλεκίνος’ και ‘το παράθυρο των σχέσεων’ που δημιούργησε ο προσκεκλημένος μας αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συστημάτων, την δυνατότητα μετάβασης από την ατομοκεντρική στην διαπροσωπική θεώρηση των προβλημάτων και την προώθηση της αλλαγής μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας !
Αξίζει όμως να σταθώ σε αυτό που αναφέρθηκε απο τους ίδιους τους συμμετέχοντες ως το πιο σημαντικό ‘δώρο’ αυτής της ημέρας : η συνάντησή τους με τον ίδιο τον προσκεκλημένο που τους εντυπωσίασε με την απλότητα, την αμεσότητα και την ισότιμη σχέση που δημιούργησε μαζί τους …

 

 

Η αντιγραφή απαγορεύεται !