Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Exif_JPEG_420

Tην ώρα που χώρες, πολιτικοί, κοινωνίες φαίνεται να αγωνίζονται για την κλειστότητα και χαράσσουν διαχωριστικές γραμμές, το Ινστιτούτο δημιουργεί πλαίσια που προτάσσουν και προωθούν τη σύνδεση συστημάτων, ατόμων, ιδεών, οπτικών, γνώσεων.

Τελευταία πρωτοβουλία, η δυνατότητα που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους μας στη Συστημική Προσέγγιση & Οικογενειακή Θεραπεία να κάνουν ένα μέρος της εκπαίδευσης/πρακτικής τους σε άλλες χώρες καταργώντας έτσι τα στεγανά σύνορα, προσεγγίζοντας το άγνωστο, ανιχνεύοντας το μη γνώριμο.


Σημαντική προτεραιότητα για εμάς είναι να χαράσσουμε εκπαιδευτικά σταυροδρόμια όπου αναμιγνύονται πολιτιστικά ίχνη, αποκαλύπτονται νέες οδοί πρόσθετης γνώσης και υφαίνονται νέοι συστημικοί δεσμοί !

Η αντιγραφή απαγορεύεται !