Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Πώς να απελευθερωθούμε από ένα παράδοξο που εγκλωβίζει ;


Το 4ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής εργασίας και της ψυχικής υγείας οποίοι καλούνται να δράσουν σε πλαίσια με ‘παράδοξα’ δύσκολα να τα χειριστεί κανείς. Συχνά επαγγελματίες (και εθελοντές) καλούνται να βοηθήσουν ανήλικους ή ενήλικες οι οποίοι δεν ζητούν βοήθεια και αντίστοιχα τα άτομα ή οι οικογένειες καλούνται να τοποθετηθούν σε μια βοήθεια που τους προσφέρεται αλλά η οποία δεν βασίζεται στην προσωπική τους επιθυμία. Συνεπώς, η παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ‘επιβεβλημένη βοήθεια’.

Σε περιπτώσεις δε όπου οι επαγγελματίες καλούνται να δράσουν έχοντας ως αναφορά το δικαστικό πλαίσιο εγείρονται σημαντικά ερωτήματα :
– οι επαγγελματίες που παρεμβαίνουν σε ανάλογες καταστάσεις βρίσκονται στην πλευρά της εξουσίας, της καταστολής και ασκούν κοινωνικό έλεγχο ή επιτελούν την κοινωνική τους αποστολή παρέχοντας βοήθεια στα άτομα που υποδέχονται ; Και εάν το τελευταίο ισχύει πώς είναι δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί ;
– είναι άραγε δυνατόν να αξιοποιηθεί η ‘καταναγκαστική’ παρουσία ενός ατόμου, μιας οικογένειας ώστε να γονιμοποιηθεί μια δυναμική ‘χειραφέτησης’ – βασισμένη στις ικανότητες κι όχι στα ελλείμματα – η οποία θα επιτρέψει την ανάδυση νέων δυνατοτήτων ;
– πώς μπορούν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου – διατηρώντας τους διακριτούς ρόλους μέσα στα επιμέρους συστήματα που ανήκουν- να δομήσουν συγχρόνως ένα δια-συστημικό πλαίσιο το οποίο να αποβεί χρήσιμο σε αυτό που τους ενώνει : τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους ;

Η διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων αποσκοπεί στην ανάπτυξη εποικοδομητικών μορφών δράσης για τον/την κάθε συμμετέχοντα/ουσα σε συνάρτηση με τον οργανισμό στον οποίο ανήκει και/ή με το ευρύτερο δίκτυο παρέμβασής του/της.
Το σεμινάριο συνδέει την θεωρία, την πράξη και την επαγγελματική καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Θα επιτρέψει στον καθένα να αντιληφθεί πώς η παρέμβασή του, μοναδική και συγκεκριμένη, μπορεί να δημιουργήσει μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο κάτι περισσότερο από μια σχέση αξιολόγησης, καθοδήγησης, υποταγής στους ειδικούς. Εναλλακτικές αναγνώσεις και εργαλεία θα τεθούν στην διάθεση των συμμετεχόντων για να ενεργοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητές τους, η επαγγελματική τους στάση και η σχέση με όλους τους εταίρους : επωφελούμενο, συνάδελφο, γονιό, εντολέα…
Η συζήτηση των διλημμάτων και των αδιεξόδων που διαφαίνονται στις διαδικασίες εισαγγελικών εντολών, κοινωνικής έρευνας/πραγματογνωμοσύνης/θεραπείας στις οποίες εμπλέκονται οι συμμετέχοντες και οι θεωρητικές αναφορές θα καλύψουν μια ποικιλομορφία καταστάσεων (παραβατικότητα, κακοποίηση, παραμέληση, ‘αξιολόγηση’ γονεϊκών πρακτικών διαπαιδαγώγησης, περιπλεγμένα διαζύγια, τοποθέτηση παιδιών, εισαγγελικές εντολές σε πλαίσια υποδοχής προσφύγων…).

Ημερομηνία έναρξης : 9-10 Νοεμβρίου 2019, 10πμ-16μμ.Οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα συζητηθούν με τους συμμετέχοντες. Κόστος συμμετοχής : 40 ευρώ ανά εκπ/κή ημέρα.

Συντονίστρια : Έλενα Καρκαζή Κλινική Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συστημική Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια

Η αντιγραφή απαγορεύεται !