Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

 • Δουλεύοντας με τους πρόσφυγες και μετανάστες :ανάμεσα στην επιβίωση και την ύπαρξη.

To 6ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
Έχοντας την βεβαιότητα οτι η ‘φροντίδα’ των προσφύγων είναι αλληλένδετη με την ‘φροντίδα’ των επαγγελματιών που τους υποδέχονται και οι οποίοι/ες εκ-τίθενται σε ιδιαίτερα στρεσογόνες συνθήκες λόγω της συσσωρευμένης οδύνης και ανασφάλειας, προτείνουμε ένα πλαίσιο βιωματικής ‘μάθησης’ το οποίο στοχεύει συγχρόνως

 • να αναδείξει την πολυπλοκότητα αυτής της συνάντησης
 • να προτείνει νέες αναγνώσεις που – αν και εμπεριέχουν τις πολυποίκιλες διαστάσεις της δουλειάς με τους πρόσφυγες – προωθούν ταυτόχρονα διεργασίες οι οποίες μειώνουν την πολυπλοκότητα και εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

 

Περιεχόμενο
Κατά την διάρκεια της υποδοχής/φιλοξενίας των προσφύγων αναδύονται ζωτικά ερωτήματα και αναζητούν άμεσες απαντήσεις στο πεδίο :

 • Πώς μπορούμε να συνοδεύσουμε τις οικογένειες που ξε-ριζώθηκαν, τα άτομα που στερούνται τη δυνατότητα να ορίσουν το μέλλον τους, τα παιδιά που δεν τα αναζητά κανείς ;
 • Πώς μπορούμε να δράσουμε ώστε οι οικογένειες στις οποίες η μεταναστευτική εμπειρία έχει αφήσει ένα τραυματικό αποτύπωμα να μην αποκλεισθούν, να μη θυματοποιηθούν και να μην στιγματισθούν εκδηλώνοντας παραβατικές συμπεριφορές ;
 • Πώς μπορούμε να διευρύνουμε το πεδίο του δυνατού για τα άτομα και τις οικογένειες αυτές όταν η κατάσταση μέσα στην οποία καλούμαστε να παρέμβουμε μας θέτει αντιμέτωπους με συνεχείς περιορισμούς ;

Θα διαπραγματευθούμε αυτά τα ερωτήματα ‘συνομιλώντας’ με τα διαφορετικά συστήματα που συναντιούνται και τα διακυβεύματα που αντιμετωπίζουν :

Προσφυγική συνθήκη και διπλοί δεσμοί

 • Πλαίσιο παρέμβασης και ‘κατασκευή’ του επαγγελματικού εαυτού
 • Τραυματική κατάσταση που βιώνει το άτομο/οικογένεια που απειλείται με βίαιο τρόπο προκαλώντας ρήξεις στο ψυχικό πολιτισμικό περίβλημα
 • Απώλεια, ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά
 • Μεταναστευτική εμπειρία, κρίσεις, αλλαγές και επαναπροσδιορισμοί
 • Οικογένεια που ‘έρχεται από αλλού’ – ένα σύστημα που διέπεται από συγκεκριμένες στάσεις, αξίες, κανόνες – ‘επαγγελματίας ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας από εδώ’ : ποιες γέφυρες ;
 • Διερμηνέας ‘Mέλος της κοινότητας από αλλού’ και ‘Συνεργάτης της κοινότητας υποδοχής’ : δυσκολίες, συγκρούσεις και προοπτικές που απορρέουν από την θέση αυτού που βρίσκεται ‘ανάμεσα’
 • Δουλειά δικτύου με τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους στην υποστήριξη των προσφύγων : ζητήματα προστασίας και ‘κίνδυνος’ εισαγγελικών εντολών …
 • Συζητήσεις περιπτώσεων και αναστοχαστικές διαδικασίες που προσβλέπουν στην φροντίδα των επαγγελματιών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα δρομολογηθεί μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο (βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις…) και στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες/ουσες να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο παρέμβασης μέσα στο οποίο θα αναδυθούν νέες δυνατότητες τόσο για τους χρήστες των υπηρεσιών τους όσο και για τους ίδιους/ες. Η έμφαση θα δοθεί στην καθημερινότητα του κάθε πλαισίου υποδοχής .

Συντονίστριες :
Βασιλική Βατάλη, Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια
Βασιλική Σταμάτη,Ψυχολόγος Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Έλενα Καρκαζή, Κλινική ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συστημική Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια

Ημερομηνίες διεξαγωγής : 25/26 Ιανουαρίου, 29 Φεβρουαρίου/1 Μαρτίου, 28/29 Μαρτίου 2020 10.00πμ-18.00μμ

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ

Η αντιγραφή απαγορεύεται !