Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Εδώ και αρκετό διάστημα γινόμαστε μάρτυρες διάφορων μορφών βίας…
Ο René Girard, θεωρητικός της ‘μιμητικής επιθυμίας’ η οποία οδηγεί στη βία, σε μια τελευταία του συνέντευξη ανέφερε προσδίδοντας μια ιστορική διάσταση, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κορύφωσης οριακών καταστάσεων.

Γάλλος στοχαστής, μέλος της Γαλλικής Aκαδημίας, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Stanford, ‘επίμονος’ μελετητής της ανθρωπολογίας, εθνολογίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, επικαλείται το φαινόμενο του αποδιοπομπαίου τράγου, την καθολικότητα του οποίου αποδεικνύει με το υλικό που έχει συγκεντρώσει από αυτά τα διαφορετικά πεδία.

Αναδεικνύει τον ‘θυσιαστικό μηχανισμό’ που τίθεται σε λειτουργία σε οριακές στιγμές της κοινωνικής ζωής, όταν οι ανθρώπινες κοινωνίες κινδυνεύουν να αποσαθρωθούν και να καταρρεύσουν, επιχειρώντας έτσι να αναθεσμισθούν μέσα από τη βία (όλοι εναντίον ενός, θυματοποίηση).
Σε μια ‘αυτοαναφορική’ συνέντευξη μας υπενθυμίζει τη διαχρονικότητα αυτών των συστημάτων…

Η αντιγραφή απαγορεύεται !