Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Ένας 10ετής κύκλος λειτουργίας του Ινστιτούτου Συστημικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας διέγραψε την τροχιά του περικλείοντας τις κρίσεις, μεταβολές, μεταβάσεις των ορατών και αόρατων συστημάτων με τα οποία συνδέεται… Ένας νέος κύκλος λειτουργίας αρχίζει να διαγράφει την πορεία του ‘χαραγμένος’ από επώδυνες παν-κόσμιες ανατροπές σηματοδοτώντας έτσι πιο ηχηρά την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων τρόπων θέασης του Κόσμου και της θέσης μας μέσα σε αυτόν !

Join Zoom Meeting https://uowm.zoom.us/j/96698266363

Η αντιγραφή απαγορεύεται !