Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Για μια Συστημική που διερευνά, ερωτά και διερωτάται…

Η Συστημική οπτική, πολύτιμο καταφύγιο για τους συστημικούς οικογενειακούς θεραπευτές στους περιπετειώδεις καιρούς, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου μετουσιώνοντάς την σε κίνηση και πράξη. 

Με αφετηρία την επιθυμία για συν-ευρέσεις, συν-σκέψεις, συν-έργειες, η δημιουργία ενός προγράμματος 70 ωρών αφιερωμένων στις συστημικές παρεμβάσεις φιλοδοξεί να ανταποκριθεί  στο κάλεσμα συστημικών θεραπευτών/ριών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εαυτό τους ως φορέα αλλαγής στα συστήματα στα οποία συμμετέχουν.

Το τοπίο των συναντήσεων αυτών θα συν-διαμορφωθεί από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις αναζητήσεις και τα πεδία των ενασχολήσεών τους. 

Η σύζευξη θεωρίας -πράξης -εποπτείας-ερευνητικής ματιάς θα είναι στο επίκεντρο του προγράμματος. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βίωμα του καθενός/μιας ‘στο εδώ και τώρα’, συγχρόνως η ομάδα μπορεί να αποτελέσει πηγή μετεξελίξεων και συμπορεύσεων πέραν της λήξης του προγράμματος.

Οι 10 προβλεπόμενες συναντήσεις θα διεξάγονται Σάββατο 10πμ- 4μμ. ανά μήνα έως τον Ιανουάριο 2023. Kόστος συμμετοχής 60 ευρώ. Έναρξη 19 Φεβρουαρίου 2022. 

Εγγραφές μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2022. Εκδήλωση ενδιαφέροντος και επικοινωνία : Έλενα Καρκαζή, elkarkazi@yahoo.gr, 2310903035

Η αντιγραφή απαγορεύεται !