Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες …
Ελεύθερη συμμετοχή

Η αντιγραφή απαγορεύεται !