Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Στις 3/3/23 θα οργανωθεί σεμινάριο με τίτλο “Κυμαινόμενα Αντικείμενα” με τις Clarire Gekiere και Vera Tsenova, που θα μας μυήσουν σε πρωτότυπες αναλογικές τεχνικές

Η αντιγραφή απαγορεύεται !