Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Eυχαριστούμε την Claire Gekiere και Vera Tsenova, συστημικές οικογενειακές θεραπεύτριες και εκπαιδεύτριες που μας μύησαν σε πρωτότυπες αναλογικές τεχνικές : τα ‘κυμαινόμενα αντικείμενα’.

Η παρουσίαση και η ενεργή οικειοποίηση των διαφορετικών κυμαινόμενων αντικειμένων εστίασε σε 4 επίπεδα ανάγνωσης της οικογενειακής κατάστασης : γραμμικό, κυκλικό, χρονικό, μυθικό.

Η εναλλακτική διερεύνηση αυτών των επιπέδων, με την βοήθεια αναλογικών διαδικασιών, προωθούν την αλλαγή και διευρύνουν τις μορφές συμμετοχής μας στο θεραπευτικό και θεσμικό γίγνεσθαι. Στα επόμενα λοιπόν !

 

Η αντιγραφή απαγορεύεται !