Ινστιτούτο Συστημικής προσέγγισης & Οικογενειακής θεραπείας

Η Claire GEKIERE, ψυχίατρος, είναι συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια. 

Είναι Υπεύθυνη της Μονάδας Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας στo Ψυχιατρικό Nοσοκομείο της Savoie της Νότιας Γαλλίας, εκπαιδεύτρια στο Εκπαιδευτικό Κέντρο EcoSystèmeAssociation, Savoie, και στο πρόσφατο παρελθόν στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας στη Συστημική Προσέγγιση (C.E.R.A.S) στην Grenoble. 

Είναι μέλος του Συμβουλίου της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηθικής και Ψυχιατρικής (CEDEP). Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα ως θεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια σε ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στη φροντίδα για τους μετανάστες, την επείγουσα ψυχιατρική, την συστημική προσέγγιση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την σχέση ψυχολογικής οδύνης και επισφάλειας. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).

Η αντιγραφή απαγορεύεται !